Home

   
 BADANIA KIEROWCÓW 
 Kandydatów na kierowców, kierowców i kierowców pojazdów
uprzywilejowanych, kierowców kat. B używających samochodów służbowych,
 
 Instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów osób ubiegających się o prawo jazdy 
 Motorniczych tramwajów 
 Kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy przez organa Policji (wypadki drogowe, jazda po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzającyh, przekroczenie limitu punktów karnych, po wypadkach drogowych), skierowanych przez lekarza, 
 Operatorów wózków jezdniowych, dźwigów, suwnic, ciężkiego sprzętu i samojezdnych maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, itp.  
 U W A G A !!! 
 w/w badnia psychologiczne wykonywane są indywidulanie, wterminie ustalonym w toku telefonicznej rejestracji (dzień-godzina) - nie tworzymy grup  
 

-BADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ,  

 

 
 - BADANIA OSÓB POSIADAJĄCYCH BĄDŹ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O     UPRAWNIENIA NA BROŃ,
 
 BADANIA LEKARSKIE: DR WŁODZIMIERZ GRACZYK- tel. 601 564 736  
 POZOSTAŁE BADANIA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII PRACY 
 Badania predyspozycji do pracy na określonych stanowiskach, m.in: 
 Kadry kierowniczej i specjalistycznej 
 Inspektorów transportu drogowego 
 Ratowników medycznych  
 Pracowników do pracy w warunkach wysokiego stresu, szkodliwych i na wysokości  
 INNE SPECJALISTYCZNE BADANIA PSYCHOLOGICZNE 
 Osób ubiegających się lub posiadających licencję dedektywa 
 Osób ubiegających się o stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora i komornika , a także kandydatów na asesorów i aplikantów 
 Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie
i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 
  Osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
 POZOSTAŁE BADANIA PSYCHOLOGICZNE 
 Badanie osobowści 
 Badanie ilorazu inteligencji (IQ) 
 Badanie centralnego układu nerwowego (CUN) 
 Badanie diagnostyczne np. do ZUS lub na wniosek lekarza - specjalisty
np. psychiatry, neurologa
 
 POMOC PSYCHOLOGICZNA 
 Porady i psychoterapia dorosłych: 
 - problemy emocjonalne
- nerwice, lęki, depresja
- pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych
- psychoterapia indywidualna związków
 
 Porady i terapia dzieci i młodzieży: 
 

- psychoterapia rodzin,

- kryzys wieku rozwojowego,

- badania diagnostyczne (dysleksja,dysgrafia,iloraz inteligencji,CUN)

 

 
 Odreagowanie psychologiczne (debriefing) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


reklama-wizualna