Home

 

mgr Irena Lebiecka-Konarska
- psycholog, psychoterapeuta, absolwentka
Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w zakresie diagnostyki psychologicznej i psychoterapii dorosłych. Legitymuje się również bogatą praktyką  w odniesieniu do dzieci i młodzieży trudnej w zakresie poradnictwa, badań i orzecznictwa psychologicznego.  
Posiada uprawnienia do badań kierowców od 1981r. oraz uprawnienia do badań osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń od 2001r.
Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć dotyczących form i metod relaksacji, redukcji stresu i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Odbyte staże, kursy i szkolenia:
- staż w zakresie psychologii klinicznej w Klinice Psychiatrycznej AM w Szczecinie,
- kurs Nowe podejścia diagnostyczne i terapeutyczne w psychologii i psychiatrii",
- szkolenie "Ochrona i promocja zdrowia psychicznego-formy, metody i techniki realizacji",
- szkolenie "Psychoedukacja w profilaktyce zdrowotnej.
Problemy diagnostyczne  i terapeutyczne w leczeniu czynnościowych zaburzeń psychicznych",
- szkolenie "Terapia nerwic i uzależnień",
-seminarium .Problematyka choroby alkoholowej, metod wczesnego jej wykrywania,leczenia i terapii",
- szkolenie w zakresie "Interwencji wobec osób pijących szkodliwie i uzależnionych od alkoholu",
-kurs kwalifikacyjny dot. badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
- kurs "Psychologiczne odreagowanie - debriefing",
-kurs "Metodyka badań psychologicznych w diagnostyce i
ocenie przydatności zawodowej różnych grup zawodowych",-kurs "Metodyka psychologicznych badań różnych grup zawodowych". 

-kurs w zakresie:"Psychologiczna diagnoza kliniczna w orzekaniu o zdolności do kierowania pojazdami"

 

 

 

reklama-wizualna